Thêm bộ FONT VNI - Unicode _ ABC dành cho máy tính
Download bộ font full bao gồm font VNI - Font Unicode và ABC font: http://www.mediafire.com/?j1dtf4dtmdg
gfgfg