moi người ơi.t đang cần tìm tài liệu về mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán mà không sao tìm được.mọi người giúp t với.cảm ơn mọi người nhé.