Ebook Cà Phê Cùng Tony  - Tony Buoi Sang
Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
  1. #1

    Default Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    Nếu bạn nào đã học qua nguyên lí kế toán hoặc cao hơn, thì có thể giải giùm mình một trong hai bài tập sau đây được không! Mình sắp kiểm tra nên phải cần một bài mẫu để so sánh! Mình xin cảm ơn trước!
    [Tái bút: Mình cần bài giải chính xác... thanks]
    Bài 22: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các hoạt động kinh tế diễn ra trong tháng như sau: (ĐVT: đồng)
    Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dầu tháng là: 3.000.000
    Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:
    1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho giá chưa thuế 20.000.000, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển trà bằng tiền mặt 2.000.000
    2. Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 5.500.000, trong đó thuế GTGT 500.000, tất cả trả bằng tiền gửi ngân hàng.
    3. Xuất nguên vật liệu sử dụng là 50.000.000, trong đó:
    - Trực tiếp sản xuất sản phẩm 30.000.000
    - Quản lý phân xưởng 6.000.000
    - Hoạt động bán hàng 7.000.000
    - Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000
    4. Xuất công cụ dụng cụ trị giá 4.000.000 cho bộ phận quản lý phân xưởng, phân bổ làm 4 tháng bắt đầu từ tháng này.
    5. Trong tháng tiền lương phải trả cho công nhân viên:
    - Trực tiếp sản xuất sản phẩm 5.000.000
    - Quản lý phân xưởng 3.000.000
    - Hoạt động bán hàng 5.000.000
    - Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000
    6. Trong tháng khấu hao tài sản cố định cho quản lý phân xưởng 5.000.000
    7. Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm. Sản phẩm dở dang cuối tháng là 2.520.000
    8. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán
    9. Nhậ được giấy báo đại lý đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.
    10. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%.
    Yêu cầu:
    1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
    2. Tính giá thành một sản phẩm
    3. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
    4. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan.


    Bài 24: Công ty thương mại X có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ)
    1. Mua hàng hoá nhập kho: giá thanh toán 110.000 chưa thanh toán tiền. Trong đó giá trị hàng hoá 100.000, thuế GTGT đầu vào 10%.
    2. Xuất kho công cụ, dụng cụ trị giá 1.000 phân bổ cho chi phí bán hàng kỳ này 500
    3. Chi phí dịch vụ (điện, nước,…) là 1.100 đã trả bằng tiền mặt. Trong đó giá trị dịch vụ 1.000, thuế GTGT 10%. Tính cho quản lý doanh nghiệp.
    4. Tính ra tiền lương phải trả 1.000. trong đó bộ phận bán hàng là 300, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 700.
    5. Hao mòn tài sản cố định trong kỳ 400. Phân bổ cho bộ phận bán hàng 100 và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 300
    6. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt
    7. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000
    8. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên.
    9. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào)
    10. Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh.
    Yêu cầu:
    1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
    2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
    thay đổi nội dung bởi: dinhquangtrong, 30-03-2011 lúc 06:48 PM

  2. #2
    oh.happyday12
    Guest

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    bài 22

    1) Nợ TK 152 22.000.000
    Nợ TK 133 2.0000.000
    Có TK 311 22.000.000
    có TK 111 2.000.000

    2) Nợ TK 153 5.000.000
    Nợ TK 133 500.000
    có TK 112 5.500.000

    3) Nợ TK 621 30.000.000
    Nợ TK 627 6.000.000
    Nợ Tk 641 7.000.000
    Nợ TK 642 7.000.000
    Có TK 152 50.000.000

    4) a) Nợ Tk 142 4.000.000
    có TK 153 4.000.000

    b) Nợ TK 627 1.000.000
    có TK 142 1.000.000

    5) Nợ Tk 622 5.000.000
    Nợ TK 627 3.000.000
    Nợ TK 641 5.000.000
    Nợ Tk 642 7.000.000

    có TK 334 20.000.000

    6) Nợ TK 627 5.000.000
    có TK 214 5.000.000

    7) ta sẽ kết chuyển qua tài khoản 154

    nợ Tk 154 50.000.000
    có TK 621 30.000.000
    có tk 622 5.000.000
    có Tk 627 15.000.000

    Z= 50.000.000+3.000.000- 2.520.000=50.480.000

    vậy ở nghiệp vụ số 7 này có Z( 1sp) là 50.480.000/1000=50.480( đồng)

    tiếp tục định khoản

    Nợ 155 50.480.000

    có 154 50.480.000

    còn các nghiệp vụ 8.9.10 thì nhờ pro nào có thời gian làm tiếp, mình chỉ giúp được đến đây..


    bài 24

    1) nợ TK 156 100.000
    Nợ TK 133 10.000
    có TK 331 110.000

    2) Nợ 142 1.000
    có TK 153 1.000

    b) Nợ TK 641 500
    có TK 153 500

    3) Nợ Tk 627 1000
    Nợ TK 133 100
    có TK 111 1100

    4) Nợ Tk 641 300
    nợ TK 642 700
    có TK 334 1000

    5) Nợ TK 641 100
    Nợ TK 642 300
    có TK 214 400

    6) Nợ TK 811 1000
    có TK 111 1000

    ai pro làm tiếp cái, sức mình cũng có hạn
    thay đổi nội dung bởi: oh.happyday12, 31-03-2011 lúc 05:59 AM

  3. 30-03-2011, 10:37 PM


  4. #3
    Hình Như Là's Avatar
    Tham gia từ
    Mar 2011
    Đến từ
    mằn mặn cái nằng cái gió
    Bài gởi
    111

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    Bài 22
    định khoản tiếp tục:
    8. Nợ 157 40.384.000
    Có 155 40.384.000
    9.Nợ 112 79.200.000
    Có 511 72.000.000
    Có 333 7.200.000
    Nợ 632 40.384.000
    Có 157 40.384.000
    10. Nợ 641 1.000.000
    Nợ 133 100.000
    Có 111 1.100.000
    Mai làm tiếp, buồn ngủ quá ^O^
    thay đổi nội dung bởi: cop_con, 30-03-2011 lúc 11:10 PM

  5. #4
    °l||l° Cu li Trưởng °l||l° cop_con's Avatar
    Tham gia từ
    Nov 2009
    Bài gởi
    276

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    bài 22
    8. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán
    nợ 157:
    có 155:
    9. Nhậ được giấy báo đại lý đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.

    a) nợ 112
    có 511
    có 333
    b) nợ 632
    có 157
    10. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%.
    nợ 641
    nợ 133
    có 111
    bài 24
    6. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt
    nợ 642
    có 111
    7. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000
    nợ 131:
    nợ 133
    có 511
    nợ 632
    có 156
    8. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên.
    nợ 334
    có 111
    9. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào)
    nợ 333
    có 112
    10. Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh.


    bài này chị ko theo từ đầu nên định khoản thôi, em tự thêm số vào nha, còn nếu không được nữa thì liên hệ chị giải trọn nguyên bài cho
    thay đổi nội dung bởi: cop_con, 30-03-2011 lúc 11:12 PM
    IF I FAIL, I TRY AGAIN AND AGAIN AND AGAIN...
    NICK VUJICIC

  6. #5
    °l||l° Cu li Trưởng °l||l° cop_con's Avatar
    Tham gia từ
    Nov 2009
    Bài gởi
    276

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    cái này nv 6 bài 24 xem lại, bi giờ chị lười lôi cuốn chế độ ra quá. hình như ghi nợ 642 ah
    IF I FAIL, I TRY AGAIN AND AGAIN AND AGAIN...
    NICK VUJICIC

  7. #6

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    Đây rồi! Vất vả làm nãy giờ. Mới đó mà nhiều người up lên vậy. T làm trên Excel.
    Link MF: Bài 22

    ---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:48 PM ----------

    Hi. Mong các anh chị chỉ giáo thêm. Thiết nghĩ có một vài chỗ thiếu sót thì mong bỏ qua nha!

  8. #7

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    Trích Nguyên văn bởi oh.happyday12 View Post
    bài 22

    1) Nợ TK 152 22.000.000
    Nợ TK 133 2.0000.000
    Có TK 311 22.000.000
    có TK 111 2.000.000

    2) Nợ TK 153 5.000.000
    Nợ TK 133 500.000
    có TK 112 5.500.000

    3) Nợ TK 621 30.000.000
    Nợ TK 627 6.000.000
    Nợ Tk 641 7.000.000
    Nợ TK 642 7.000.000
    Có TK 152 50.000.000

    4) a) Nợ Tk 142 4.000.000
    có TK 153 4.000.000

    b) Nợ TK 627 1.000.000
    có TK 142 1.000.000

    5) Nợ Tk 622 5.000.000
    Nợ TK 627 3.000.000
    Nợ TK 641 5.000.000
    Nợ Tk 642 7.000.000

    có TK 334 20.000.000

    6) Nợ TK 627 5.000.000
    có TK 214 5.000.000

    7) ta sẽ kết chuyển qua tài khoản 154

    nợ Tk 154 50.000.000
    có TK 621 30.000.000
    có tk 622 5.000.000
    có Tk 627 15.000.000

    Z= 50.000.000+3.000.000- 2.520.000=50.480.000

    vậy ở nghiệp vụ số 7 này có Z( 1sp) là 50.480.000/1000=50.480( đồng)

    tiếp tục định khoản

    Nợ 155 50.480.000

    có 154 50.480.000

    còn các nghiệp vụ 8.9.10 thì nhờ pro nào có thời gian làm tiếp, mình chỉ giúp được đến đây..


    bài 24

    1) nợ TK 156 100.000
    Nợ TK 133 10.000
    có TK 331 110.000

    2) Nợ 142 1.000
    có TK 153 1.000

    b) Nợ TK 641 500
    có TK 153 500

    3) Nợ Tk 627 1000
    Nợ TK 133 100
    có TK 111 1100

    4) Nợ Tk 641 300
    nợ TK 642 700
    có TK 334 1000

    5) Nợ TK 641 100
    Nợ TK 642 300
    có TK 214 400

    6) Nợ TK 811 1000
    có TK 111 1000

    ai pro làm tiếp cái, sức mình cũng có hạn
    Cám ơn Mod oh.happyday12 vì đã giúp đỡ! Chúc một ngày tốt lành!:d
    Đây rồi! Vất vả làm nãy giờ. Mới đó mà nhiều người up lên vậy. T làm trên Excel.
    Link MF: Bài 22
    Rất cảm ơn bạn! Hỳ Hỳ
    thay đổi nội dung bởi: dinhquangtrong, 31-03-2011 lúc 08:22 AM

  9. #8

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    bài 22:Đvt:1000đ
    1.Nợ Tk152: 22000
    Nợ Tk133:2000
    có TK331 :22000
    có TK111 :2000
    2. Nợ TK153 5000
    Nợ TK133 500
    có TK112 5500
    3. Nợ Tk 621 30000
    Nợ Tk 627 6000
    Nợ Tk 641 7000
    Nợ Tk 642 7000
    co tk 152 50000
    4. Nợ tk 142 4000
    Có tk 153 4000
    phân bổ lần 1: Nợ tk 627 1000
    có tk 142 1000
    5. nợ tk 622 5000
    nợ tk 627 3000
    nợ tk 641 5000
    nợ tk 642 7000
    có tk 334 20000
    6. nợ tk 627 5000
    có 214 5000
    7. nợ tk 154 50000
    có tk 621 30000
    có tk 622 5000
    có tk 627 15000
    Z=DDĐk+PS-DDCK=3000+50000-2520=50480
    giá 1đvsp=50480/1000=50.48
    nợ tk 155 50480
    có tk 154 50480
    8. nợ tk 157 40384
    có tk 156 40384
    9. nợ tk 632 40384
    có tk 157 40384

    nợ tk 112 79200
    có 511 72000
    có 333 7200
    10.nợ 641 1000
    nợ 133 100
    có 111 1100
    xác định kqkd
    nợ tk 911 40384
    có tk 632 40384

    nợ tk 911 27000
    có tk 641 13000
    có tk 642 14000

    nợ tk 511 72000
    có tk 911 72000

    nợ tk 333 2600
    có tk 133 2600

    nợ tk 821 1154
    có 3334 1154 (thuế 25%)

    nợ tk 911 1154
    có tk 821 1154

    Nợ tk 911 3462
    có 421 3462

  10. #9

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    sao lúc tập hợp chi phí. tk627 k tính cái tiền lương phải trả vô vậy bạn. trong giáo trình làm thì có tính vô mà.nếu tính tiền lương vô nữa thì tk 627 là 18000 lận. vậy là sao

  11. #10
    oh.happyday12
    Guest

    Default Ðề tài: Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!

    Trích Nguyên văn bởi nhuma2 View Post
    sao lúc tập hợp chi phí. tk627 k tính cái tiền lương phải trả vô vậy bạn. trong giáo trình làm thì có tính vô mà.nếu tính tiền lương vô nữa thì tk 627 là 18000 lận. vậy là sao
    Nợ TK 627
    Có TK 334

    I think so

 

 
Trang 1/2 12 cuốicuối

Đang xem chủ đề:

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •