Bây giờ anh chị em đều đã bắt đầu viết báo cáo thực tập rồi nhỉ, chắc vất vả lắm. Đây là một số mẫu báo cáo thực tập hoàn chỉnh của một số năm trước, hy vọng giúp ích cho mọi người.

Mấy bài này có lẽ phù hợp cho các bạn học kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, kinh tế đối ngoại tham khảo.

1. Quy trình ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế của công ty TNHH 1 thành viên TM-DV dầu khí biển PETROLEUM OFFSHORE
http://www.mediafire.com/?19p8noz3cu9fss3

2. Hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ viễn thông GPC
http://www.mediafire.com/?59rc823u9uqp1vu