Ebook Cà Phê Cùng Tony - Tony Buoi Sang
kết quả từ 1 tới 9 trên 9
 1. #1

  Arrow Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
  CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
  I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
  3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam
  III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN
  1.Hội nghị thành lập Đảng
  2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  3.Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
  I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”
  1.Hoàn cảnh ra đời
  2. Nội dung luận cương
  3.Ý nghĩa của luận cương:
  II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 – 1939
  1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử
  2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng
  III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945
  1.Hoàn cảnh lịch sử
  2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
  3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
  IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 - 1945
  1.Nguyên nhân thắng lợi
  2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8
  3.Bài học kinh nghiệm
  CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975)
  I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp
  1.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
  2.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
  II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975)
  1.Đường lối GĐ 1954-1964
  2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm
  Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA
  I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới
  1.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
  2.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới
  3.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới
  4.Nguyên nhân của những hạn chế
  II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X
  1.Đại hội VIII (6/1996)
  2.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006)
  III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X
  1.Mục tiêu
  2.Quan điểm
  IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức
  1.Nội dung
  2.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH – HDH gắn với kinh tế tri thức
  V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới
  1.Kết quả
  2.Ý nghĩa
  3.Hạn chế
  4.Nguyên nhân
  Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa
  Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa
  CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 32
  I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hội
  Đảng VI, VII, VIII, IX ,X
  1.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
  2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X
  II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
  1.Mục tiêu và điểm cơ bản
  2.Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN
  3.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
  I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989)
  1.Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
  2.Đánh giá thực hiện đường lối
  II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới
  1.Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng
  2.Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
  CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
  I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổi mới đất nước
  1.Khái niệm văn hoá Việt Nam
  2.Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá
  3.Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH
  II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổi mới đất nước
  1.Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH
  2.Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH
  3.Chủ trương giải quyết các vấn đề XH
  CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
  I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng
  1.Hoàn cảnh lịch sử
  2.Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối.
  II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
  1.Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
  2.Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
  III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  1.Thành tựu và ý nghĩa
  2.Hạn chế và nguyên nhân
  Các bạn download về học nha rất là bổ ích đó.
  download here: Tải về

 2. #2
  typhoon_vocano
  Guest

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  sao không cho link down trực tiếp luôn. lại còn phải đăng nhập diễn đàn Tuổi trẻ Lâm Đồng mới lấy đựoc tài liệu. Bộ muốn làm gia tăng thành viên bằng cách PR kiểu này à?

 3. #3
  dungkieuvan
  Guest

  Default Re: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  muôn download tài liệu tốt về học thì đừng có mà ba hoa nhé

 4. #4

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  òy òy... phức tạp quá... đăng ký thành viên mới down dc...
  ...không có chữ ký đâu...

 5. #5

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  mình cũng lấy file ppt của cô vào tóm lại thành file word, đủ tất cả các chương, bạn nào quan tâm thì tải về xem nha
  link đây http://www.mediafire.com/?2qrm1hcg12auoru
  U-E-H

 6. #6
  hailuaxanh1992's Avatar
  Tham gia từ
  Feb 2011
  Đến từ
  Đồng Tháp
  Bài gởi
  46

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  cái này hay,up cho k36
  Sống trong đời sống cần có 1 tấm........................bằng Đại HọcHidden Content

 7. #7

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  sao e ko down được vậy ạ ??
  Trích Nguyên văn bởi mr.trung9999 View Post
  Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
  CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
  I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
  2.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản
  3.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam
  III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN
  1.Hội nghị thành lập Đảng
  2.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  3.Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)
  I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”
  1.Hoàn cảnh ra đời
  2. Nội dung luận cương
  3.Ý nghĩa của luận cương:
  II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 – 1939
  1.Khái quát hoàn cảnh lịch sử
  2.Chủ trương nhận thức mới của Đảng
  III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945
  1.Hoàn cảnh lịch sử
  2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
  3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược
  IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 - 1945
  1.Nguyên nhân thắng lợi
  2.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8
  3.Bài học kinh nghiệm
  CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975)
  I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp
  1.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
  2.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
  II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975)
  1.Đường lối GĐ 1954-1964
  2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm
  Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA
  I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới
  1.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
  2.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới
  3.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới
  4.Nguyên nhân của những hạn chế
  II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X
  1.Đại hội VIII (6/1996)
  2.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006)
  III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X
  1.Mục tiêu
  2.Quan điểm
  IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức
  1.Nội dung
  2.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH – HDH gắn với kinh tế tri thức
  V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới
  1.Kết quả
  2.Ý nghĩa
  3.Hạn chế
  4.Nguyên nhân
  Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa
  Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa
  CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 32
  I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hội
  Đảng VI, VII, VIII, IX ,X
  1.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
  2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X
  II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
  1.Mục tiêu và điểm cơ bản
  2.Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN
  3.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
  I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989)
  1.Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
  2.Đánh giá thực hiện đường lối
  II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới
  1.Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng
  2.Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
  CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
  I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổi mới đất nước
  1.Khái niệm văn hoá Việt Nam
  2.Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá
  3.Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH
  II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổi mới đất nước
  1.Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH
  2.Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH
  3.Chủ trương giải quyết các vấn đề XH
  CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI
  I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng
  1.Hoàn cảnh lịch sử
  2.Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối.
  II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
  1.Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
  2.Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế
  III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
  1.Thành tựu và ý nghĩa
  2.Hạn chế và nguyên nhân
  Các bạn download về học nha rất là bổ ích đó.
  download here: Tải về

 8. #8

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  ko tải đc..help me, help me !

 9. #9
  Apollon's Avatar
  Tham gia từ
  Aug 2010
  Đến từ
  Quận 9
  Bài gởi
  436

  Default Ðề tài: Tóm tắt giáo trình môn Đường Lối Đảng CS Việt Nam

  1 năm rồi mà, hiếm link nào còn down được lắm.
  Diễn đàn của hội cổ động viên Real Madrid ở Việt Nam, ai là fan Real thì tham gia nhé ---> Hidden Content

 

 

Đang xem chủ đề:

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •