Ebook Cà Phê Cùng Tony - Tony Buoi Sang
Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12
 1. #1

  Post Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM

  1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì?
  2. Yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp?
  3. Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?
  4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên ngoài và lợi thế cạnh tranh bên trong?
  5. Tại sao doanh nghiệp phải xác định thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?
  6. Mục đích của việc xây dựng ma trân SWOT. Ý nghĩa của các phương án chiến lược SO, WO, ST, WT?
  7. Rào cản bắt chước là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
  8. Điều kiện nào cho phép các doanh nghiệp quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh đối với lĩnh vực kinh doanh của mình?
  9. Nêu các cấp chiến lược? Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
  10. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó
  11. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao.

  II- LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM

  1. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành nguy cơ gia nhập ngành từ phía các đối thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
  2. Muốn thu thập thông tin về môi trường kinh doanh doanh nghiệp sẽ phải dựa vào các nguồn nào? Thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin cần thu thập?
  3. Nêu những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
  4. Nêu những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
  5. Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?
  6. Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? Nêu các chiến lược suy giảm?
  7. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
  8. Sự thay đổi công nghệ là một trong những đe doạ đối với chiến lược hội nhập dọc ngược chiều. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
  9. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên trong và lợi thế cạnh tranh bên ngoài? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến thắng đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng những yêu cầu gì?
  10. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh tranh trong ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa chọn chiến lược theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước như giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
  11. Một điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với doanh nghiệp này nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác, điều này đúng hay . Cho ví dụ minh hoạ

  III- LOẠI CÂU HỎI 3ĐIỂM

  1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến về vấn đề này.
  2. Có ý kiến cho rằng không cần phải dự báo về các điều kiện môi trường kinh doanh trong tương lai vì tương lai là bất định và không thể dự báo chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?
  3. Phân tích sự ảnh hưởng của rào cản bắt chước đến chiến lược khác biệt hoá sản phẩm. Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?
  4. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập với sự biến động của môi trường kinh doanh. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
  5. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh doanh có thể được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao? Trình bày nội dung phân phối nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược?
  6. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp Bưu chính hoặc viễn thông.
  7. Nêu yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?
  8. Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gì? Vì sao?
  9. Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra nhất? ý nghĩa của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp phải làm gì để đối phó với loại chiến tranh này?
  10. Hãy cho biết đặc trưng của chiến lược hợp nhất, mua lại và liên minh. Trong những trường hợp nào các doanh nghiệp cần phải lựa chọn các chiến lược này
  11. Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?

  III- LOẠI CÂU HỎI 4ĐIỂM

  1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung?
  2. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng hội nhập? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi các chiến lược đó?
  3. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược đa dạng hoá đó? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng hóa ?
  4. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
  5. Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo anh chị thì các doanh nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
  6. Mục đích của việc phân tích cơ cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp trong quá trình lựa chọn chiến lược? Để phân tích danh mục vốn đầu tư có thể sử dụng các ma trận nào? Trình bày nội dung 1 trong các ma trận đó và đề xuất các định hướng chiến lược từ việc vận dụng ma trận đó.
  7. Để lựa chọn chiến lược đầu tư thích hợp nhằm hỗ trợ cho các phương án chiến lược cấp doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những nhân tố gì? Tại sao?
  8. Thế nào là chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm của chiến lược? Điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung trọng điểm?
  9. Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Phân tích những áp lực của khách hàng và nhà cung cấp đối với doanh nghiệp? Để hạn chế những áp lực này doanh nghiệp cần phải có những ứng phó như thế nào?
  10. Thế nào là lợi thế cạnh tranh? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh phục thuộc vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố nào để có thể tạo ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?
  11. Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội dung chủ yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
  [/SIZE]
  thay đổi nội dung bởi: oh.happyday12, 01-04-2011 lúc 06:08 PM

 2. #2

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  sao ra de khong co phan tra loi vay?

 3. #3

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  kiểu zầy chết chắc rồi

 4. #4
  °l||l° Đệ Nhị Thư Viện °l||l° hoangkhai.st's Avatar
  Tham gia từ
  Feb 2011
  Đến từ
  Quận 8- TP.HCM
  Bài gởi
  259

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  Môn chuyên nghanh thi tự luận mà !
  Hidden Content

  - Yours sincerely,
  ¨(¯`'•.¸(¯`'•.¸ '•:::Hoang`Thiên .Khải ™ ¸.•'´¯)¸.•'´¯)
  Mobie :0906 777 461
  Hidden Content
  Email:Hidden Content

 5. #5

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  đừng lo.tùy từng khoa thầy cô cho đề khác nhau mà. thương mại thi đề mở, dễ lắm toàn 8 9 10

 6. #6
  Vicky Valentine's Avatar
  Tham gia từ
  Oct 2008
  Đến từ
  Ellicott City, Maryland
  Bài gởi
  672

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  Đây là một trong những môn dễ nhất của Quản trị... lớp mình toàn 8 trở lên...
  cfcvn - Master of Environment

 7. #7

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  đề thì giống với đè cương của bọn mình.nhưng ko có đáp án thì buồn quá

 8. #8

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  ko co cau tra loi thiet ak
  bun wa

  ---------- Post added at 10:59 AM ---------- Previous post was at 10:59 AM ----------

  huhu ko co xau tra loi

 9. #9

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  Trích Nguyên văn bởi hoangkhai.st View Post
  Môn chuyên nghanh thi tự luận mà !
  thiệt hả anh, thi tự luận môn này ạ?

 10. #10

  Default Ðề tài: Quản Trị Chiến Lược ( Đề Tự Luận)!! Tham khảo nhé!!.......

  de hay ghe lun ak
  ai con up len nua ha

 

 
Trang 1/2 12 cuốicuối

Đang xem chủ đề:

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ

 1. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 06-07-2009, 10:17 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 24-06-2009, 03:45 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •