Đôi khi vì một lý do nào đó mà windown của bạn ko tự bật đc Num Lock khi khởi động win.Để khắc phục lỗi này các bạn làm như sau:
_Vào Start ~> Run ~> gõ Regedit ~> (tìm đến từ khóa) HKEY_CURRENT_USER~>Control Panel ~> Keyboard
_ Nhấp đúp chuột vào InitiaKeyboardIndicators rồi chọn 1 trong các sô sau:
+ 0 : Tắt 3 phím Num lock, Caps lock, Scroll lock
+1 : Bật phím Caps lock
+2 : Bật phím Num lock
+3 : Bật phím Caps lock và Num lock
+4 : Bật phím Scroll lock
+5 : Bật phím Caps lock và Scroll lock
+6 : Bật phím Num lock và Scroll lock
+7 : Bật cả 3 phím Num lock, Scroll lock, Caps lock
Sau khi thiết lập xong,thoát khỏi Regedit Editor và khởi động lại máy để xem kết quả [:5:][:5:][:5:][:5:]