Ebook Cà Phê Cùng Tony - Tony Buoi Sang

DIỄN ĐÀN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

Phụ Mục: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

Chủ đề
 
Bài mới gởi
 1. Chỉ gửi thông tin, không gửi tài liệu.

  Hoạt động Forum:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 1,490
  • Bài gởi: 7,973
  1. Cập nhập những thông tin quan trọng cho sinh viên

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 393
   • Bài gởi: 3,028
  2. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 177
  3. Công Tác Chính Trị

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 91
  4. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 101
   • Bài gởi: 427
  5. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 459
   • Bài gởi: 2,221
  6. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 59
   • Bài gởi: 172
  7. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 68
   • Bài gởi: 189
  8. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 15
   • Bài gởi: 58
  9. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 8
   • Bài gởi: 93
  10. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 153
   • Bài gởi: 742
  11. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 27
   • Bài gởi: 96
  12. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 93
   • Bài gởi: 300
  13. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 31
   • Bài gởi: 131
  14. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 14
 2. Nơi hội tụ các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

  Hoạt động Forum:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 2,270
  • Bài gởi: 11,740
  1. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 64
   • Bài gởi: 210
  2. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 37
   • Bài gởi: 149
  3. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 51
   • Bài gởi: 117
  4. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 83
   • Bài gởi: 494
  5. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 175
   • Bài gởi: 1,551
  6. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 160
   • Bài gởi: 746
  7. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 277
   • Bài gởi: 884
  8. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 29
   • Bài gởi: 644
  9. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 144
   • Bài gởi: 672
  10. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 462
   • Bài gởi: 1,610
  11. CLB Thương mại I.C

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 30
   • Bài gởi: 111
  12. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 314
   • Bài gởi: 602
  13. Nhóm Sinh viên nghiên cứu Tài chính SFR

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 46
   • Bài gởi: 98
  14. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 24
   • Bài gởi: 163
  15. Đội CTV

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 18
  16. Nhóm hỗ trợ sinh viên

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 39
   • Bài gởi: 126
  17. CLB Pháp Lý

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 5
   • Bài gởi: 17
  18. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 6
   • Bài gởi: 18
  19. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 25
   • Bài gởi: 101
  20. CLB Bất Động Sản - REC

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 1
   • Bài gởi: 3
 3. Các CLB không thuộc trường ĐH Kinh Tế TP.HCM

  Hoạt động Forum:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 524
  • Bài gởi: 3,771
  1. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 108
   • Bài gởi: 993
  2. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 34
   • Bài gởi: 133
 4. Ngôi nhà nhỏ dành cho các giảng đường.

  Hoạt động Forum:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 2,669
  • Bài gởi: 47,729
  1. K38

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 121
   • Bài gởi: 1,684
  2. Phụ Mục:

   1. K32,
   2. K33,
   3. K34

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 592
   • Bài gởi: 22,602
  3. K37

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 402
   • Bài gởi: 4,392
  4. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 74
   • Bài gởi: 349
  5. K36

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 543
   • Bài gởi: 8,117
  6. Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 22
   • Bài gởi: 75
  7. K35

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 297
   • Bài gởi: 5,758
  8. Chia sẽ kinh nghiệm học, thi...

   Hoạt động Forum:

   Forum Statistics:

   • Ðề tài: 618
   • Bài gởi: 4,752
 5. Những thắc mắc, góp ý của các bạn về Trường, sẽ được chúng tôi gửi lên Ban Giám Hiệu để được giải đáp.

  Hoạt động Forum:

  Forum Statistics:

  • Ðề tài: 403
  • Bài gởi: 2,457