PDA

View Full Version : Việc Làm Bán Thời Gian - Ưu Tiên Sinh Viênq60536
06-12-2011, 08:44 AM
Việc Làm Bán Thời Gian - Ưu Tiên Sinh Viên (http://giasutriduc.com)

Chi tiết : 03 học sinh lớp 11

Địa điểm : Gần Cầu Chà Và - Q. 8

Môn : Toán, Lý

Thời gian : 3 Buổi / Tuần

Yêu cầu: Sinh Viên

Học phí : 1.000.000 VND

Liên Hệ : 0862 756 347 & 0919 507 150 ( Thầy Mẫn )