PDA

View Full Version : [Thảo Luận] - Giúp mình về bài tập xác định kết quả kinh doanh!dinhquangtrong
30-03-2011, 06:46 PM
Nếu bạn nào đã học qua nguyên lí kế toán hoặc cao hơn, thì có thể giải giùm mình một trong hai bài tập sau đây được không! Mình sắp kiểm tra nên phải cần một bài mẫu để so sánh! Mình xin cảm ơn trước!
[Tái bút: Mình cần bài giải chính xác... thanks]

Bài 22: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các hoạt động kinh tế diễn ra trong tháng như sau: (ĐVT: đồng)
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dầu tháng là: 3.000.000
Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:
1. Mua nguyên vật liệu về nhập kho giá chưa thuế 20.000.000, thuế GTGT 10% chưa trả tiền cho người bán, chi phí vận chuyển trà bằng tiền mặt 2.000.000
2. Mua công cụ dụng cụ nhập kho trị giá 5.500.000, trong đó thuế GTGT 500.000, tất cả trả bằng tiền gửi ngân hàng.
3. Xuất nguên vật liệu sử dụng là 50.000.000, trong đó:
- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 30.000.000
- Quản lý phân xưởng 6.000.000
- Hoạt động bán hàng 7.000.000
- Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000
4. Xuất công cụ dụng cụ trị giá 4.000.000 cho bộ phận quản lý phân xưởng, phân bổ làm 4 tháng bắt đầu từ tháng này.
5. Trong tháng tiền lương phải trả cho công nhân viên:
- Trực tiếp sản xuất sản phẩm 5.000.000
- Quản lý phân xưởng 3.000.000
- Hoạt động bán hàng 5.000.000
- Hoạt động quản lý doanh nghiệp 7.000.000
6. Trong tháng khấu hao tài sản cố định cho quản lý phân xưởng 5.000.000
7. Sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm. Sản phẩm dở dang cuối tháng là 2.520.000
8. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán
9. Nhậ được giấy báo đại lý đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.
10. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%.
Yêu cầu:
1. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
2. Tính giá thành một sản phẩm
3. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
4. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản có liên quan.


Bài 24: Công ty thương mại X có tình hình như sau: (ĐVT: 1.000đ)
1. Mua hàng hoá nhập kho: giá thanh toán 110.000 chưa thanh toán tiền. Trong đó giá trị hàng hoá 100.000, thuế GTGT đầu vào 10%.
2. Xuất kho công cụ, dụng cụ trị giá 1.000 phân bổ cho chi phí bán hàng kỳ này 500
3. Chi phí dịch vụ (điện, nước,…) là 1.100 đã trả bằng tiền mặt. Trong đó giá trị dịch vụ 1.000, thuế GTGT 10%. Tính cho quản lý doanh nghiệp.
4. Tính ra tiền lương phải trả 1.000. trong đó bộ phận bán hàng là 300, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 700.
5. Hao mòn tài sản cố định trong kỳ 400. Phân bổ cho bộ phận bán hàng 100 và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 300
6. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt
7. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000
8. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên.
9. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào)
10. Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

oh.happyday12
30-03-2011, 08:36 PM
bài 22

1) Nợ TK 152 22.000.000
Nợ TK 133 2.0000.000
Có TK 311 22.000.000
có TK 111 2.000.000

2) Nợ TK 153 5.000.000
Nợ TK 133 500.000
có TK 112 5.500.000

3) Nợ TK 621 30.000.000
Nợ TK 627 6.000.000
Nợ Tk 641 7.000.000
Nợ TK 642 7.000.000
Có TK 152 50.000.000

4) a) Nợ Tk 142 4.000.000
có TK 153 4.000.000

b) Nợ TK 627 1.000.000
có TK 142 1.000.000

5) Nợ Tk 622 5.000.000
Nợ TK 627 3.000.000
Nợ TK 641 5.000.000
Nợ Tk 642 7.000.000

có TK 334 20.000.000

6) Nợ TK 627 5.000.000
có TK 214 5.000.000

7) ta sẽ kết chuyển qua tài khoản 154

nợ Tk 154 50.000.000
có TK 621 30.000.000
có tk 622 5.000.000
có Tk 627 15.000.000

Z= 50.000.000+3.000.000- 2.520.000=50.480.000

vậy ở nghiệp vụ số 7 này có Z( 1sp) là 50.480.000/1000=50.480( đồng)

tiếp tục định khoản

Nợ 155 50.480.000

có 154 50.480.000

còn các nghiệp vụ 8.9.10 thì nhờ pro nào có thời gian làm tiếp, mình chỉ giúp được đến đây..


bài 24

1) nợ TK 156 100.000
Nợ TK 133 10.000
có TK 331 110.000

2) Nợ 142 1.000
có TK 153 1.000

b) Nợ TK 641 500
có TK 153 500

3) Nợ Tk 627 1000
Nợ TK 133 100
có TK 111 1100

4) Nợ Tk 641 300
nợ TK 642 700
có TK 334 1000

5) Nợ TK 641 100
Nợ TK 642 300
có TK 214 400

6) Nợ TK 811 1000
có TK 111 1000

ai pro làm tiếp cái, sức mình cũng có hạn:((

Hình Như Là
30-03-2011, 10:51 PM
Bài 22
định khoản tiếp tục:
8. Nợ 157 40.384.000
Có 155 40.384.000
9.Nợ 112 79.200.000
Có 511 72.000.000
Có 333 7.200.000
Nợ 632 40.384.000
Có 157 40.384.000
10. Nợ 641 1.000.000
Nợ 133 100.000
Có 111 1.100.000
Mai làm tiếp, buồn ngủ quá ^O^

cop_con
30-03-2011, 10:55 PM
bài 22
8. Xuất kho 800 sản phẩm gởi đại lý bán
nợ 157:
có 155:
9. Nhậ được giấy báo đại lý đã bán được hàng với giá bán chưa thuế là 90.000đ/sản phẩm, thuế GTGT đầu ra là 10%, tất cả thu bằng tiền gửi ngân hàng.

a) nợ 112
có 511
có 333
b) nợ 632
có 157
10. Chi tiền mặt thanh toán tiền điện, nước, điện thoại dùng cho bộ phận bán hàng là 1.000.000, thuế GTGT 10%.
nợ 641
nợ 133
có 111
bài 24
6. Chi phí tiếp khách của lãnh đạo trong kỳ 1.000 trả bằng tiền mặt
nợ 642
có 111
7. Xuất kho hàng hoá ra tiêu thụ chưa thu tiền, giá thanh toán người mua phải trả 165.000 trong đó giá bán 150.000, thuế GTGT phải nộp là 15.000. Trị giá vốn hàng hoá tương đương là 110.000
nợ 131:
nợ 133
có 511
nợ 632
có 156
8. Chi tiền mặt trả lương công nhân viên.
nợ 334
có 111
9. Chuyển tiền gửi ngân hàng nợp thuế cho Nhà nước (sau khi đã trừ thuế GTGT đầu vào)
nợ 333
có 112
10. Kết chuyển doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh.


bài này chị ko theo từ đầu nên định khoản thôi, em tự thêm số vào nha, còn nếu không được nữa thì liên hệ chị giải trọn nguyên bài cho

cop_con
30-03-2011, 11:08 PM
cái này nv 6 bài 24 xem lại, bi giờ chị lười lôi cuốn chế độ ra quá. hình như ghi nợ 642 ah

kazzaf
30-03-2011, 11:49 PM
Đây rồi! Vất vả làm nãy giờ. Mới đó mà nhiều người up lên vậy. T làm trên Excel.
Link MF: Bài 22 (http://www.mediafire.com/?vjmpj86e4wondi6)

---------- Post added at 11:49 PM ---------- Previous post was at 11:48 PM ----------

Hi. Mong các anh chị chỉ giáo thêm. Thiết nghĩ có một vài chỗ thiếu sót thì mong bỏ qua nha!

dinhquangtrong
31-03-2011, 07:52 AM
bài 22

1) Nợ TK 152 22.000.000
Nợ TK 133 2.0000.000
Có TK 311 22.000.000
có TK 111 2.000.000

2) Nợ TK 153 5.000.000
Nợ TK 133 500.000
có TK 112 5.500.000

3) Nợ TK 621 30.000.000
Nợ TK 627 6.000.000
Nợ Tk 641 7.000.000
Nợ TK 642 7.000.000
Có TK 152 50.000.000

4) a) Nợ Tk 142 4.000.000
có TK 153 4.000.000

b) Nợ TK 627 1.000.000
có TK 142 1.000.000

5) Nợ Tk 622 5.000.000
Nợ TK 627 3.000.000
Nợ TK 641 5.000.000
Nợ Tk 642 7.000.000

có TK 334 20.000.000

6) Nợ TK 627 5.000.000
có TK 214 5.000.000

7) ta sẽ kết chuyển qua tài khoản 154

nợ Tk 154 50.000.000
có TK 621 30.000.000
có tk 622 5.000.000
có Tk 627 15.000.000

Z= 50.000.000+3.000.000- 2.520.000=50.480.000

vậy ở nghiệp vụ số 7 này có Z( 1sp) là 50.480.000/1000=50.480( đồng)

tiếp tục định khoản

Nợ 155 50.480.000

có 154 50.480.000

còn các nghiệp vụ 8.9.10 thì nhờ pro nào có thời gian làm tiếp, mình chỉ giúp được đến đây..


bài 24

1) nợ TK 156 100.000
Nợ TK 133 10.000
có TK 331 110.000

2) Nợ 142 1.000
có TK 153 1.000

b) Nợ TK 641 500
có TK 153 500

3) Nợ Tk 627 1000
Nợ TK 133 100
có TK 111 1100

4) Nợ Tk 641 300
nợ TK 642 700
có TK 334 1000

5) Nợ TK 641 100
Nợ TK 642 300
có TK 214 400

6) Nợ TK 811 1000
có TK 111 1000

ai pro làm tiếp cái, sức mình cũng có hạn:((
Cám ơn Mod oh.happyday12 vì đã giúp đỡ! Chúc một ngày tốt lành!:d

Đây rồi! Vất vả làm nãy giờ. Mới đó mà nhiều người up lên vậy. T làm trên Excel.
Link MF: Bài 22
Rất cảm ơn bạn! Hỳ Hỳ

lêchâm
26-04-2011, 08:32 AM
bài 22:Đvt:1000đ
1.Nợ Tk152: 22000
Nợ Tk133:2000
có TK331 :22000
có TK111 :2000
2. Nợ TK153 5000
Nợ TK133 500
có TK112 5500
3. Nợ Tk 621 30000
Nợ Tk 627 6000
Nợ Tk 641 7000
Nợ Tk 642 7000
co tk 152 50000
4. Nợ tk 142 4000
Có tk 153 4000
phân bổ lần 1: Nợ tk 627 1000
có tk 142 1000
5. nợ tk 622 5000
nợ tk 627 3000
nợ tk 641 5000
nợ tk 642 7000
có tk 334 20000
6. nợ tk 627 5000
có 214 5000
7. nợ tk 154 50000
có tk 621 30000
có tk 622 5000
có tk 627 15000
Z=DDĐk+PS-DDCK=3000+50000-2520=50480
giá 1đvsp=50480/1000=50.48
nợ tk 155 50480
có tk 154 50480
8. nợ tk 157 40384
có tk 156 40384
9. nợ tk 632 40384
có tk 157 40384

nợ tk 112 79200
có 511 72000
có 333 7200
10.nợ 641 1000
nợ 133 100
có 111 1100
xác định kqkd
nợ tk 911 40384
có tk 632 40384

nợ tk 911 27000
có tk 641 13000
có tk 642 14000

nợ tk 511 72000
có tk 911 72000

nợ tk 333 2600
có tk 133 2600

nợ tk 821 1154
có 3334 1154 (thuế 25%)

nợ tk 911 1154
có tk 821 1154

Nợ tk 911 3462
có 421 3462

nhuma2
26-04-2011, 11:41 AM
sao lúc tập hợp chi phí. tk627 k tính cái tiền lương phải trả vô vậy bạn. trong giáo trình làm thì có tính vô mà.nếu tính tiền lương vô nữa thì tk 627 là 18000 lận. vậy là sao

oh.happyday12
26-04-2011, 11:49 AM
sao lúc tập hợp chi phí. tk627 k tính cái tiền lương phải trả vô vậy bạn. trong giáo trình làm thì có tính vô mà.nếu tính tiền lương vô nữa thì tk 627 là 18000 lận. vậy là sao
Nợ TK 627
Có TK 334

I think so:D

nhuma2
26-04-2011, 11:51 AM
trong giáo trình mình cũng có đề cập. nhưng mà tiền lương trả cho công nhân quản lý sx tính vô lúc tập hợp chi phí luôn,. k có tách ra vậy ( giáo trình NLKT 2010 trang 286).vậy bây giờ là sao nhỉ.

oh.happyday12
26-04-2011, 12:06 PM
trong giáo trình mình cũng có đề cập. nhưng mà tiền lương trả cho công nhân quản lý sx tính vô lúc tập hợp chi phí luôn,. k có tách ra vậy ( giáo trình NLKT 2010 trang 286).vậy bây giờ là sao nhỉ.
627 để kết chuyển qua 154 để làm căn cứ tính 632 bạn à

nhuma2
26-04-2011, 12:39 PM
627 để kết chuyển qua 154 để làm căn cứ tính 632 bạn à

Mình biết. nhưng mà theo bài làm ở trên thì không có làm như vậy. tính ra giá thành 1 sản phẩm chỉ có 50480. còn nếu gộp cả tiền lương như mình thì giá 1 sản phẩm là 53480. vậy thì cách nào đúng

oh.happyday12
10-05-2011, 10:19 PM
Mình biết. nhưng mà theo bài làm ở trên thì không có làm như vậy. tính ra giá thành 1 sản phẩm chỉ có 50480. còn nếu gộp cả tiền lương như mình thì giá 1 sản phẩm là 53480. vậy thì cách nào đúng
giá sản phẩm=chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ+ chi phí sản xuất dở dang phát sinh trong kỳ-chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
như vậy ở đây nó dính đến cái TK 154
mình đã giải thích cho bạn là bạn sẽ kết chuyển hết Tk 621,622,627 qua Tk 154 để xác định chi phí sản xuất dở dang phát sinh trong kỳ rồi mà:D
bạn ghi
Nợ 154
có 621
có 622
có 627

cái này bạn phải định khoản rồi kẻ trên bảng chữ T mới làm được,
ko làm theo cái kiểu cộng dồn lại các chi phí, nó sẽ rất dễ nhầm
mình chưa có giải ra đáp án, chỉ khuyên bạn vậy thôi:D

nhok1812
03-08-2012, 04:44 PM
cho em hoi neu muon up đề bài lên thì làm ntn ạ

albus7lotus
25-09-2012, 04:15 PM
Bài 22
*Định khoản
1a.Nợ TK 152: 20.000.000
Nợ TK 133: 2.000.000
Có TK 331: 22.000.000
1b.Nợ TK 152: 2.000.000
Có TK 111: 2.000.000
2.Nợ TK 153: 5.000.000
Nợ TK 133: 500.000
Có TK 112: 5.500.000
3.Nợ TK 621: 30.000.000
Nợ TK 627: 6.000.000
Nợ TK 641: 7.000.000
Nợ TK 642: 7.000.000
Có TK 152: 50.000.000
4.Nợ TK 142: 4.000.000
Có TK 153: 4.000.000
Nợ TK 627: 1.000.000
Có TK 142: 1.000.000
5.Nợ TK 622: 5.000.000
Nợ TK 627: 3.000.000
Nợ TK 641: 5.000.000
Nợ TK 642: 7.000.000
Có TK 334: 20.000.000
6.Nợ TK 627: 5.000.000
Có TK 214: 5.000.000
7.Kết chuyển chi phí sản xuất:
Nợ TK 154: 50.000.000
Có TK 621: 30.000.000
Có TK 622: 5.000.000
Có TK 627: 15.000.000
Giá thành sản phầm nhập kho:
3.000.000 + 50.000.000 – 2.520.000 = 50.480.000
Nợ TK 155: 50.480.000
Có TK 154: 50.480.000
Giá thành đơn vị: 50.480.000/1.000 = 50.480 ( đ/sp )
8.Trị giá xuất kho: 800 x 50.480 = 40.384.000
Nợ TK 632: 40.384.000
Có TK 155: 40.384.000
9.Nợ TK 112: 79.200.000
Có TK 511: 72.000.000
Có TK 333: 7.200.000
10.Nợ TK 641: 1.000.000
Nợ TK 133: 100.000
Có TK 111: 1.100.000
*Xác định kết quả kinh doanh:
+ Kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511: 72.000.000
Có TK 911: 72.000.000
+ Kết chuyển chi phí:
Nợ TK 911: 67.384.000
Có TK 632: 40.384.000
Có TK 641: 13.000.000
Có TK 642: 14.000.000
+ Kết quả kinh doanh: 72.000.000 – 67.384.000 = 4.616.000
+ Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp 25% ( nếu cho ): 4.616.000 x 25% = 1.154.000
Nợ TK 821: 1.154.000
Có TK 333: 1.154.000
Nợ TK 911: 1.154.000
Có TK 821: 1.154.000
+ Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: 4.616.000 – 1.154.000 = 3.462.000
Nợ TK 911: 3.462.000
Có TK 421: 3.462.000