PDA

View Full Version : download font vni-timesAdmin
08-09-2008, 11:06 AM
Download font vni-times tại đây nhé bạn:

http://www.kilobooks.com/ad/abc-vni-font.zip

bạn copy tất cả các font bạn đã down về (có đuôi là *.ttf) vào thư mục Font của Windows (vào C:\windows\font)

Nếu bạn muốn chuyển font trực tuyến thì có thể vào trang web này chuyển trực tuyến:

http://www.kilobooks.com/font/

thetrongk37
23-04-2012, 01:15 AM
Thanks chủ thớt nhiều nhé !!!
:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@:-@

lovestar716
10-05-2012, 11:07 AM
cảm ơn admin, mình đang cần

sonyk810i
27-05-2012, 11:48 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé

horusphan
05-06-2012, 12:23 AM
Cảm ơn bạn nhiều nhé, bài này rất có ích!

cunpeokute89
08-06-2012, 09:39 PM
thank kiu ban nhieu nhé. font này oái ăm thật

tranteo
06-11-2012, 11:52 AM
Cảm ơn anh nhiều lắm, toàn font mình cần.