PDA

View Full Version : [Tài Liệu] - Đề cương Đường lối cách mạng của ĐCStam_hoang_2008
08-12-2009, 09:41 PM
1/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng,và ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.(Quy luật hình thành ĐCS-quan trọng- và ý nghĩa của quy luật này đối với xây dựng và phát triển Đảng hiện nay  chú ý)
2/ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong giai đoạn 39-45 và ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đó.
Bài học kinh nghiệm của CMT8. Hoặc đề có thể ra là bạn chọn 1 bài học tâm đắc nhất (chú ý là phân tích bài học đó). Ý nghĩa bài học đó trong xây dựng đất nước hiện nay.
3/ Chủ trương ngoại giao của Đảng trong giai đoạn 45-46 để đấu tranh chống ngoại xâm đưa đất nước thoát khỏi tình trang ngàn cân treo sợi tóc.
Nội dung chính cương Đảng lao đông Việt Nam trong đại hội II-1951.
Hoàn cảnh lịch sử, vị trí, nhiệm vụ mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam thông qua đại hội III tháng 9-1960.
4/ Quan niệm của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới. Phân tích quan điểm tâm đắc nhất.
Định hướng phát triền các ngành và lĩnh vực kinh tế trong đại hội 10 đưa ra. Định hướng và phát triển kinh tế biển là quan trọng nhất.
5/ Quá trình hình thành về tư duy lý luận của đảng về kinh tế thị trường. Chú ý quan điểm kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hôi.
6/ Vai trò vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị. Mẫu chốt của đổi mới chính trị là gì? Tại sao phải coi trọng phương thức lãnh đạo của Đảng .(tìm tài liệu trong văn kiện hội nghị trung ương 5 khóa 10-nghị quyết)
7/ Làm rõ nhận định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu động lực thúc đẩy xã hội, cơ sở hình thành quan điểm này lấy thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc để chứng minh.
Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và ý nghĩa quan điểm này. Tìm tại liệu trong văn kiện đại hội 10 khóa 8.
8/Nội dung đường lối đối ngoại trong giai đoạn hiện nay
Chú ý giũ vững độc lập tự chủ tự cường đi đôi đẩy mạnh đa phương hóa đa dạng hóa(đại hội 10)- chú ý cơ sở hình thành đường lối đối ngoại nay, nội dung.


Các bạn nên tham khảo các nghị quyết trong web ĐCS để đạt điểm cao hơn.Chúc các bạn thành công.

miencattrang
08-12-2009, 09:46 PM
1/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng,và ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.(Quy luật hình thành ĐCS-quan trọng- và ý nghĩa của quy luật này đối với xây dựng và phát triển Đảng hiện nay  chú ý)
2/ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong giai đoạn 39-45 và ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đó.
Bài học kinh nghiệm của CMT8. Hoặc đề có thể ra là bạn chọn 1 bài học tâm đắc nhất (chú ý là phân tích bài học đó). Ý nghĩa bài học đó trong xây dựng đất nước hiện nay.
3/ Chủ trương ngoại giao của Đảng trong giai đoạn 45-46 để đấu tranh chống ngoại xâm đưa đất nước thoát khỏi tình trang ngàn cân treo sợi tóc.
Nội dung chính cương Đảng lao đông Việt Nam trong đại hội II-1951.
Hoàn cảnh lịch sử, vị trí, nhiệm vụ mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam thông qua đại hội III tháng 9-1960.
4/ Quan niệm của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới. Phân tích quan điểm tâm đắc nhất.
Định hướng phát triền các ngành và lĩnh vực kinh tế trong đại hội 10 đưa ra. Định hướng và phát triển kinh tế biển là quan trọng nhất.
5/ Quá trình hình thành về tư duy lý luận của đảng về kinh tế thị trường. Chú ý quan điểm kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hôi.
6/ Vai trò vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị. Mẫu chốt của đổi mới chính trị là gì? Tại sao phải coi trọng phương thức lãnh đạo của Đảng .(tìm tài liệu trong văn kiện hội nghị trung ương 5 khóa 10-nghị quyết)
7/ Làm rõ nhận định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu động lực thúc đẩy xã hội, cơ sở hình thành quan điểm này lấy thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc để chứng minh.
Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và ý nghĩa quan điểm này. Tìm tại liệu trong văn kiện đại hội 10 khóa 8.
8/Nội dung đường lối đối ngoại trong giai đoạn hiện nay
Chú ý giũ vững độc lập tự chủ tự cường đi đôi đẩy mạnh đa phương hóa đa dạng hóa(đại hội 10)- chú ý cơ sở hình thành đường lối đối ngoại nay, nội dung.


Các bạn nên tham khảo các nghị quyết trong web ĐCS để đạt điểm cao hơn.Chúc các bạn thành công.

Bạn lấy đề cương này ở đâu vậy? Thông tin đáng tin cậy:-$:-$:-$

gaquelentinh
08-12-2009, 09:49 PM
Uh,thông tin này là đúng 100%mình đảm bảo.Tưởng lớp nào cũng biết rồi chứ

tam_hoang_2008
08-12-2009, 11:00 PM
Phải cho mọi người biết chứ. Cái đề cương này đo cô dạy tụi mình cung cấp đó mà.

gaquelentinh
08-12-2009, 11:09 PM
Đề cương là vậy,nhưng lúc ra đề thầy cô chỉ ra cái cốt lõi vấn đề thôi,chứ không nguyên xi như vậy đâu

tam_hoang_2008
08-12-2009, 11:28 PM
đúng rùi.làm ji có đề mở mà cho trước như vậy.

linhdalat
08-12-2009, 11:32 PM
ừa, nhưng mà dù sao có chút đề cương cũng thấy yên tâm hơn, hi hi

chinh phat
09-12-2009, 12:16 AM
đúng rùi.làm ji có đề mở mà cho trước như vậy.

có đó bạn thầy lớp mình cũng cho đề cương mà

tam_hoang_2008
09-12-2009, 12:46 AM
có đó bạn thầy lớp mình cũng cho đề cương mà

ủa. đề cương như thế nào hả bạn. post lên đi bạn.

gogo_9x
09-12-2009, 12:46 AM
bạn ơi , sao giảng đường của mình có 14 câu đề cương lận ?

tam_hoang_2008
09-12-2009, 12:55 AM
bạn ơi , sao giảng đường của mình có 14 câu đề cương lận ?

Bạn xem lại đi. có khi 14 câu của bạn là 8 câu của bọn mình. Có những câu 2-3 ý đó

cukurio_pro
09-12-2009, 12:46 PM
Lớp mình học cô Thùy Dung, 14 câu lận, có mấy câu giống của bạn, mấy câu hok có giống jif hết:-s

tomboy
09-12-2009, 07:18 PM
bạn nào có đề cương 14 câu post lên mình xem với. Lớp mình chưa có nữa ~X(

funhouse_90
09-12-2009, 08:07 PM
sao lớp mình chẳng thấy j cả ta, ai có thì post lên cho mọi người với

gaquelentinh
09-12-2009, 08:23 PM
sao lớp mình chẳng thấy j cả ta, ai có thì post lên cho mọi người với
Người ta đã post lên ngay trang đầu rồi đó bạn

1/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng,và ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.(Quy luật hình thành ĐCS-quan trọng- và ý nghĩa của quy luật này đối với xây dựng và phát triển Đảng hiện nay  chú ý)
2/ Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong giai đoạn 39-45 và ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đó.
Bài học kinh nghiệm của CMT8. Hoặc đề có thể ra là bạn chọn 1 bài học tâm đắc nhất (chú ý là phân tích bài học đó). Ý nghĩa bài học đó trong xây dựng đất nước hiện nay.
3/ Chủ trương ngoại giao của Đảng trong giai đoạn 45-46 để đấu tranh chống ngoại xâm đưa đất nước thoát khỏi tình trang ngàn cân treo sợi tóc.
Nội dung chính cương Đảng lao đông Việt Nam trong đại hội II-1951.
Hoàn cảnh lịch sử, vị trí, nhiệm vụ mối quan hệ giữa cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam thông qua đại hội III tháng 9-1960.
4/ Quan niệm của Đảng về công nghiệp hóa hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới. Phân tích quan điểm tâm đắc nhất.
Định hướng phát triền các ngành và lĩnh vực kinh tế trong đại hội 10 đưa ra. Định hướng và phát triển kinh tế biển là quan trọng nhất.
5/ Quá trình hình thành về tư duy lý luận của đảng về kinh tế thị trường. Chú ý quan điểm kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hôi.
6/ Vai trò vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị. Mẫu chốt của đổi mới chính trị là gì? Tại sao phải coi trọng phương thức lãnh đạo của Đảng .(tìm tài liệu trong văn kiện hội nghị trung ương 5 khóa 10-nghị quyết)
7/ Làm rõ nhận định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là mục tiêu động lực thúc đẩy xã hội, cơ sở hình thành quan điểm này lấy thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc để chứng minh.
Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và ý nghĩa quan điểm này. Tìm tại liệu trong văn kiện đại hội 10 khóa 8.
8/Nội dung đường lối đối ngoại trong giai đoạn hiện nay
Chú ý giũ vững độc lập tự chủ tự cường đi đôi đẩy mạnh đa phương hóa đa dạng hóa(đại hội 10)- chú ý cơ sở hình thành đường lối đối ngoại nay, nội dung.


Các bạn nên tham khảo các nghị quyết trong web ĐCS để đạt điểm cao hơn.Chúc các bạn thành công.
Đề cương này là thật 100%.Không phải là giả đâu,người ta đã post rõ ràng rồi mà còn nghi ngờ gì nữa

nluadoi
09-12-2009, 10:16 PM
đề cưong này đúng rồi đó mấy bạn!
vui vẻ...

trananhphu
10-12-2009, 10:44 AM
đề cương lớp nào vậy bạn

tam_hoang_2008
10-12-2009, 11:31 AM
Hihi. cái này thì cô cho tụi gđ mình. có nhiêu pót bấy nhiêu. có thêm bớt ji đâu. Nhưng các bạn lưu ý là đề hog có ra như thế mà có khi bắt phân tích hay chứng minh ji ji đó. các bạn thử coi, 2 câu mà 100p lận thì tha hồ mà chép.hihi

gaquelentinh
10-12-2009, 11:46 AM
Nói chung hiểu sơ sơ cái đề thuộc phần nào,rồi là chép thôi.100 phút =20 phút tìm tài liệu+2x 35 phút cho 2 câu+10 phút ngồi nghỉ,và nhìn lại một lượt thành quả của mình.Chắc chắn lúc đó sẽ vô cùng sung sướng,nhưng bàn tay thì mỏi rã rời ^^

Mr.Siro
10-12-2009, 01:24 PM
Đề cương của cô Thùy Dương


C1> Vai trò của NAQ trong việc thành lập Đảng. Ý nghĩa?
C2> Qluat hình thành ĐCSVN? Ý nghĩa qluat với vấn đề xdung và ptrien hnay?
C3> Hcanh lsu, ndung cơ bản của chủ trương chuyển hướng chỉ ddajoj chiến lược của Đảng trong gđoạn 1939-1945?
C4> Những bài học knghiem của đảng trong CMT8 1945?
C5> Trong tác phẩm "dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Lê Duẩn đã viết về chủ trường ngoại giao của ta ở năm 1945-46 :"lúc thì .........hòa với tưởng, lúc thì ..........hòa với pháp, những biện pháp cực kì sáng suốt ấy đã đi vào lịch sử nước ta như 1 mẫu mực tuyệt vời của sách lược Leenin về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù và nhân nhượng có nguyên tắc"
Hãy làm rõ nhận định đó!
C6> ND cơ bản của chính cương Đảng lđ vn được thông qua tại ĐH đảng II (2/1951)
C7> H/c lsu, vị trí, nhvu & mối qhe giữa 2 chiến lược CMXHCN ở miền bắc & CMDT ở miền Nam được thông qua tại ĐH lần 3 (9/1960)
C8> Những qđiểm của Dảng về CNH-HĐH trong thời kỳ đổi mới
C9> Định hướng ptrien các ngành và các lĩnh vực kt trong qtrinh CNH-HĐH được ĐH Đảng X-2006 xác định.
C10> Qtrinh hình thành tư duy lý luận của Đảng về KTTT.
C11> Vị trí & vai trò của Đảng trong hệ thống chtri. Trong qtrinh đổi mới, đảng ta luôn coi trong việc đổi mới phthuwsc lãnh đạo của Đảng vơi hệ thống chính trị, tại sao?
C12> Văn hóa là nền tảng tinh thần của xh. vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự pt kt XH
C13> Qđiểm của Đảng là xd và hoàn thiện thể chế gắn với tăng trường kt và tiến bộ XH trong từng bước và từng chsach, Ý nghĩa?
C14> ND đường lối đối ngoại, hội nhập kt quốc tế của Đảng hiện nay?

cop_con
11-12-2009, 01:36 PM
ai có câu trả lời luôn hog post giùm pà kon cái đi!

behienheo
11-12-2009, 08:12 PM
14 câu nhưng thực chất chỉ có mấy câu do thui.
bạn nào có điện thoại kết nối gprs thi cứ vào google mà tim...hihi

miss DO
16-12-2009, 08:20 PM
uh, đề cương này như thầy mình cho đó pạn....
Câu 2 "C2> Qluat hình thành ĐCSVN? Ý nghĩa qluat với vấn đề xdung và ptrien hnay?" có gđ nào đc thầy cô hướng dẫn gì hok, up lên giúp với, tìm hoài hok thấy,... hic,,,,

caytre
16-12-2009, 09:14 PM
uh, đề cương này như thầy mình cho đó pạn....
Câu 2 "C2> Qluat hình thành ĐCSVN? Ý nghĩa qluat với vấn đề xdung và ptrien hnay?" có gđ nào đc thầy cô hướng dẫn gì hok, up lên giúp với, tìm hoài hok thấy,... hic,,,,
trong sách hướng dẫn ôn thi có luôn đó bạn.

ly thi tuong vy
16-12-2009, 09:15 PM
trong sach tai lieu huong dan on tap mon duong loi CM cua DCSVN do ban

cogbagvt
16-12-2009, 11:13 PM
Lớp mình học cô Thùy Dung, 14 câu lận, có mấy câu giống của bạn, mấy câu hok có giống jif hết:-s

Hình như k có giảng viên MÔn đường lối nào tên Thùy Dung nha bồ :D
Có cô Thùy Dương.

Vicky Valentine
17-12-2009, 02:35 AM
KTCT phần 2, có tới 2-3 nguồn câu hỏi nhưng tất cả đều thiếu.
Vậy, có nên quá tin tưởng vào những câu hỏi này..? :-?

gaquelentinh
17-12-2009, 07:55 PM
Không tin thì thôi,mà đề mở mà ,vào đó rồi chép thôi.có gì mà suy nghĩ nhiều

truongthieugia90
28-03-2010, 04:20 PM
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam.160724.html

kagaya_2020
15-10-2010, 11:38 AM
bạn nao có đáp án không cho mình vói.
à bạn biết trang web để tìm các nghị quyết của đảng khog cho mình với

lanumaex
24-10-2010, 08:21 AM
các văn kiện, nghị quyết của Đảng.. mình tìm ở đâu trong web đảng cộng sản trời,,,, ko thấy, các văn kiện thì ôi thôi,,,, 54 tập,,,, nhìu thế ko biết

tungtlbmt
24-10-2010, 09:43 AM
có bạn nào biết câu 5 ko? cái tác phẩm " dưới lá cờ vẻ vang của Đảng " của lê duẩn đó. hic mình kiếm mãi ko thấy, giúp mình với.

nghilalam
24-10-2010, 10:03 AM
trả lời dc hit mấy cái nì mệt nghĩ :(

live_to_love_132
26-10-2010, 06:02 PM
bạn zô http://123.30.49.74:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191 là có đầy đủ văn kiện của Đảng ... mình thấy mấy câu này phần lớn có trong sách ôn tập ... chỉ có 1 số câu ko có như câu 5 và câu 13 ... với ý sau của câu 2 là mình tìm ko đc tài liệu thôi. riêng câu 5 mình có tìm đc phần diễn giải của chính sách ngoại giao thôi ... mình nghĩ nó c~ có liên wan ... các bạn chịu khó tìm vậy :):):)

chuchi
27-10-2010, 11:33 AM
Cho mình hỏi cô Thùy Dương cho điểm giữa kì có khó không?

tony00
27-10-2010, 11:55 AM
http://streaming.tailieu.vn/FlashPaper.swf?bookFile=http://tailieu.vn/view-document/1/160724.swf&xmlFile=http://tailieu.vn/getxml/160724/387697/5b14756051dcbc10794a8c0e06fb1b75/0/1627056663.xml

chuchi
27-10-2010, 05:32 PM
k34 có ai học cô Thùy Dương hok?

Mr.heo
28-10-2010, 10:59 AM
Đề cương của cô Thùy Dương
Giống với 14 câu trong đề cương của mình, bạn nào biết làm câu 5 ko, góp ý giúp mình với

vutoan177
29-10-2010, 10:57 AM
câu 5 thì bạn tìm tài liệu về hiệp định sơ bộ,hiệp định trù bị Đà Lạt, tạm ước là có nội dung đấy,cộng thêm tài liệu về lịch sử Đảng.Mà đa số các câu đó có trong cuốn tài liệu hướng dẫn ôn tập rồi còn tìm gì nữa,chịu khó đọc sách để hiểu vì người ta không cho y nguyên những câu hỏi như vậy đâu.Các bạn vào trang dangcongsan.vn ma tìm các văn kiện đại hội,có đầy đủ đấy

thanh_vjnh113
01-11-2011, 01:45 PM
Trong tác phẩm “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng …”. Lê Duẩn đã viết veà chuû tröông ngoaïi giao cuûa ta ôû naêm 1945-1946 nhö sau: “Lúc thì hòa với Tưởng, lúc thì hòa với Pháp những biện pháp cực kỳ sáng suốt ấy đã đi vào lịch sử nước ta như một mẫu mực tuyệt vời của sách lược Leninnit về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù và nhân nhượng có nguyên tắc”. Anh, chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên?